Kanalizace

STOČNÉ 2022

Stočné od 1.1.2022 54,50 Kč /obec není plátcem DPH/

Kalkulace pro rok 2022

Opravná kalkulace pro rok 2022

 

INFORMACE

Tlaková kanalizace Vršovice byla zprovoněna ke dni  2.1.2018. 

Vlastníkem a zároveň provozovatelem je Obec Vršovice.

Zodpovědná osoba: ing. Robert Klement

Stočné od 2.1.2018 50,60 Kč  /obec není plátcem DPH/

Stočné od 1.1.2019 50,60 Kč  /obec není plátcem DPH/

stočné od 1.1.2020 53,- Kč /obec není plátcem DPH/

Stočné od 1.1.2021 53,- Kč /obec není plátcem DPH/

Stočné od 1.1.2022 54,50 Kč /obec není plátcem DPH/

Obec Vršovice jako provozovatel kanalizace  vybírá platby za  stočné. Vodné nadále bude placeno SČVK, a.s.

S odběrateli jsou uzavírány smlouvy o odvádění odpadních vod.

Ponecháváme na rozhodnutí odběratele zda a v jaké výši bude hradit zálohy na stočné.

Stočné je možné hradit bezhotovostně na účet obce u KB a.s.Louny č.ú. 16627481/0100 nebo v hotovosti do pokladny obce.

Zprovoznění čerpací šachty a kanalizační přípojky provádí výhradně zaměstnanci obce na základě předem domluveného termínu. 

 

Provozní řád kanalizace Vršovice

Kanalizační řád Louny

Adresa

Obecní úřad Vršovice:

  • Vršovice 74, 440 01 Louny
  • +420 415 676 120

Úřední hodiny pro veřejnost

  • pondělí 8:00 - 10:00
  • úterý 17:00 - 18:00
  • středa 8:00 - 10:00
  • čtvrtek 17:00 - 18:00

 

Úřední hodiny starostky

  • Po-Pá 8-11 hodin (dle možností)
  • tel. 777 975 294

Úřední hodiny místostarosty

  • Úterý 17:00-18:00 h
  • tel. 603 357 800

Telefonický kontakt

Starosta obce: Pavlína Adamová, tel. 777 975 294

Místostarosta obce: Kamil Plíšek, tel. 725 061 109

Účetní: Lada Slobodníková - tel. 776 114 305