image
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Kanalizace

Kanalizace

!! Pozor!!  Od 1.6.2024 dochází ke změně bankovního účtu, na který lze zasílat zálohy na stočné. Nové číslo účtu je 131-2737420287/0100.

!! Pozor!! Od 1.6.2024 se obec stává plátcem DPH u provozování kanalizace. 

STOČNÉ 2024

Výše stočného od 1.6.2024 - 73,98 Kč /obec se stává plátcem DPH/

Výše stočného od 1.1.2024 - 69,61 Kč /obec není plátcem DPH/

 

INFORMACE

Kanalizace Vršovice byla zprovozněna ke dni  2.1.2018. Vlastníkem a zároveň provozovatelem je Obec Vršovice.

Odborný zástupce: Miloš Verner

Obec Vršovice jako provozovatel kanalizace  vybírá platby za  stočné, nikoliv za vodné. Vodné nadále bude placeno SČVK, a.s.

S odběrateli jsou uzavírány smlouvy o odvádění odpadních vod.

Ponecháváme na rozhodnutí odběratele zda a v jaké výši bude hradit zálohy na stočné.

Stočné je možné hradit bezhotovostně na účet obce u KB a.s.Louny č.ú. 131-2737420287/0100 nebo v hotovosti do pokladny obce.

Zprovoznění čerpací šachty a kanalizační přípojky provádí výhradně zaměstnanci obce na základě předem domluveného termínu. 

 

Provozní řád kanalizace Vršovice

Kanalizační řád Louny

 

Období Cena za 1 m3
1.1.2018 50,60 Kč
1.1.2019 50,60 Kč
1.1.2020 53,- Kč
1.1.2021 53,- Kč
1.1.2022 54,50 Kč
1.1.2023 64,82 Kč
1.1.2024 69,61 Kč