image
Drobečková navigace

Úvod > Komunitní centrum > Spolky v obci

Spolky v obci

Sbor dobrovolných hasičů Vršovice

V roce 1906 byl skupinou občanů obce v čele s tehdejším starostou Jindřichem Sochorem založen sbor dobrovolných hasičů. Během své stoleté historie byl významným spolkem v obci. V současné době nejsou hasiči výjezdovou jednotkou. Jejich personální a technické možnosti odpovídají zařazení do V. třídy. Starostkou hasičů je nyní Martina Mračková a velitelem Zdeněk Bezděkovský. Vedle hasičských úkolů se podílejí na kulturním a společenském životě v obci. Pro děti připravují oblíbenou pěnu.

Myslivecký spolek Bojovec Chožov

Myslivost má v obci bohatou tradici. V 17. století byla u zámku podél Ohře založena bažantnice a do okolí Vršovic se sjížděli na lov zástupci šlechty a bohatších vrstev. Myslivci se vždy snažili zlepšit podmínky pro život zvěře. V zimě přikrmují a snaží se udržovat přiměřený stav jednotlivých druhů a dohlížet nad zdravotním stavem. Myslivecké sdružení Vršovice vzniklo po roce 1950. Nynější Myslivecký spolek Bojovec Chožov hospodaří v honitbě o velikosti 1258 ha a zahrnuje katastry obcí Vršovice, Chožov, část Dobroměřic a Loun. Myslivci se účastní společenského života v obci, pořádají plesy a spolupodílí se i na dalších akcích, které pořádá obec. Předsedou spolku je Miroslav Plaček. 

Vršovci z Vršovic z.s.

Nejmladší z vršovických spolků byl založen v roce 2017. Jeho hlavní náplní je pořádání kulturních a společenských akcí ve spolupráci s obcí. Předsedou spolku je Kamil Plíšek.