image
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Odpady

Odpady

Úhrada místního poplatku za odpady roku 2023 je splatná do 31.1.2024

 

Harmonogram svozů 2024

 

Od 1.1.2022 je v obci zaveden místní poplatek z objednané kapacity, kdy kapacita je velikost nádoby. Sazba poplatku činí 1,- Kč za litr. Výše úhrady se vypočte jako součin sazba x velikost nádoby x počet svozů za měsíc x počet měsíců. Poplatkovým obdobím je kalendářní rok. Platí se pouze za objem nádoby na směsný komunální odpad (dále jen SKO, černé). Každý má možnost vybrat si sám velikost nádoby. Nádoby dostávají občané do pronájmu. Pronájem hradí obec. 

Výše poplatku dle velikosti nádoby (pokud během roku nedošlo k žádné změně)

Velikost nádoby Svoz 1x za 14 dnů /rok 2023/ Svoz 1x za měsíc
60 l 1.650,- Kč 720,- Kč
80 l 2.080,- Kč 960,- Kč
120 l 3-120,- Kč 1.440,- Kč
240 l 6.240,- Kč 2.880,- Kč

 

Pro malé množství odpadů lze nadále využívat bílé pytle o kapacitě 120 l, což představuje 120,- Kč za 1 ks bílého pytle. Na pytle se vztahuje stejná ohlašovací povinnost, množství určujete sami, dají se v průběhu roku dokupovat, platit se budou taktéž až po ukončení kalendářního roku.

Pokud budete chtít změnu velikosti nádoby, musíte učinit novou ohlašovací povinnost. Správa místních poplatků za komunální odpad se řídí zákonem o místních poplatcích a zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Ohlašovací povinnost - formulář

 

Od ledna 2022 využívá obec systém Door 2 door i na plasty a papír. Dále třídíme nápojové kartony a kovy. Pytle dostanete zdarma na obecním úřadě či u zaměstnanců obce. Naplněné pytel se odkládají na sběrném místě. 

 

SBĚRNÉ MÍSTO - DVŮR OBECNÍHO ÚŘADU

SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA LOUNY

OTEVÍRACÍ DOBA

OD 1.4.-31.10.  PO - PÁ 8.00 - 17.00 h, SO, NE, SVÁTKY 9.00 - 17.00 h

OD 1.11.-31.3   PO - PÁ 8.00 - 15.00 h, SO, NE, SVÁTKY ZAVŘENO

Na tomto sběrném místě lze odkládat: 

BIOODPAD

KOVY

VYSLOUŽILÉ ELEKTRO

NÁPOJOVÉ KARTONY - PYTLOVÝ SBĚR

KOVY - PYTLOVÝ SBĚR

SKLO

JEDLÉ OLEJE A TUKY

 

 

Od 1.1.2020 máte možnost využívat sběrný dvůr města Loun, který provozuje Marius Pedersen a.s. Po předložení občanského průkazu, osoba starší 15-ti let.

OTEVÍRACÍ DOBA

PO - PÁ   8.00 h - 18.00 h

So - NE 10.00 h - 17.00 h

Seznam a stanové množství odpadů, které zde můžete odložit:

OBJEMNÝ ODPAD ZDARMA do dosažení LIMITU 300 kg/osoba/rok - odpad který se svým rozměrem nevejde do popelnice, např. nábytek, matrace, koberce, linolea, dveře, WC, umyvadla, keramika, plast, sklo (průmyslové, které nelze odložit do zeleného kontejneru)

NEBEZPEČNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU - ZDARMA

SUŤ VYTŘÍDĚNÁ - ZDARMA do dosažení LIMITU 500 kg/osoba/rok

STAVEBNÍ ODPAD S OBSAHEM AZBESTU - ZDARMA do dosažení LIMITU 200 kg/osoba/rok

SMĚSNÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (znečištěné) - ZDARMA do dosažení LIMITU 300 kg/osoba/rok

  

Sběr objemného a nebezpečného odpadu v obci bude min. 1x za rok. Nebudou přebírány žádné stavební odpady a pneumatiky. 

PŘÍLOHY:

Zpráva o odpadech za rok 2023

Zpráva o odpadech za rok 2022

Zpráva o odpadech za rok 2021 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci